Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, град Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-06-26 10:00:00
№ 20141222shLx30843

Описание:ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 53/21.08.2013 от дата: 2013-08-21 2015-06-11 10:40:00
Плащане по Договор №: 53/21.08.2013 от дата: 2013-08-21 2015-07-15 10:00:00
Плащане по Договор №: 53/21.08.2013 от дата: 2013-08-21 2015-05-14 11:55:00
Плащане по Договор №: 53/21.08.2013 от дата: 2013-08-21 2015-08-06 10:40:00
Плащане по Договор №: 53/21.08.2013 от дата: 2013-08-21 2015-09-11 11:40:00
Плащане по Договор №: 53/21.08.2013 от дата: 2013-08-21 2015-10-13 13:20:00
Плащане по Договор №: 53/21.08.2013 от дата: 2013-08-21 2015-11-10 11:00:00
Плащане по Договор №: 53/21.08.2013 от дата: 2013-08-21 2015-12-04 09:55:00
Плащане по Договор №: 53/21.08.2013 от дата: 2013-08-21 2016-01-13 10:00:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-02-11 10:25:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-03-11 10:00:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-04-08 11:55:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-05-19 16:40:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-06-16 11:50:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-07-13 09:00:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-08-02 10:50:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-09-14 10:05:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-11-09 15:20:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-10-13 14:25:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2016-12-14 10:45:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2017-01-13 13:55:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2017-02-15 15:35:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2017-03-15 15:00:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2017-04-11 10:20:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2017-05-05 13:40:00
плащане по договор 53/21.08.2013 2017-06-07 16:05:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2017-07-07 11:00:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2017-08-02 13:50:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2017-09-12 15:20:00
плащане по договор № 53/21.08.2013 2017-10-06 11:20:00
Договор № 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2013-08-21 10:10:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2014-10-01 10:05:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2014-10-13 13:00:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2014-11-11 11:25:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2014-12-05 12:20:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-01-14 10:35:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-02-12 10:45:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-03-11 13:25:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-04-22 14:49:30
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-07-16 10:05:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-07-16 10:06:53
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-07-16 10:07:28
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-08-06 10:35:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-09-11 11:40:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-10-13 13:40:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-11-10 09:40:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2015-12-04 10:10:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-01-14 10:06:36
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-02-12 10:34:56
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-03-14 09:58:37
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-04-11 13:58:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-05-26 16:47:32
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-06-21 12:00:36
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-07-20 10:07:17
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-08-02 10:55:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-09-20 10:07:12
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-11-10 15:25:40
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-11-10 15:26:55
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2016-12-14 10:50:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-01-17 14:06:42
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-02-15 15:45:24
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-03-15 15:32:03
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-04-11 10:25:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-05-05 13:40:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-06-07 16:15:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-07-07 11:33:00
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-08-02 14:09:59
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-09-12 15:37:40
Плащане по договор №: 53/21.08.2013 От дата: 2013-08-21 2017-10-06 11:35:00

<-- Обратно към поръчки