Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Оттеглена: Доставка франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-11-24 13:46:23
№ 20141124toZx18439

Описание: 1. Предмет на обществената поръчка:

- Периодични доставки  франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необходимите документи за качество, произход и акцизни данъчни документи.

2. Стойност на обществената поръчка


- Максимално допустимата стойност  на поръчката не може да надвишава  66000 лева без ДДС за целия срок на договора.

3. Обем/количество на обществената поръчка

- Прогнозно количество до 35000 литра, минималното количество за доставка по една заявка е 2000 литра.  Прогнозното количество не задължава възложителя да заяви доставки в пълен обем.

4. Място на изпълнение на поръчката

- Петролна база на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2

5. Срок за изпълнение

- Срокът за изпълнение е отоплителен сезон 2014 – 2015 г., считано от датата на подписване на договора до 31.05.2015г.

Документи
57552014241211_Документация за участие 2014.pdf

ПубликацияДата
Прекратяване 2014-11-25 11:30:00

<-- Обратно към поръчки