Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Доставка франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необход

Протокол от дейността на комисия по чл. 101 г от ЗОП

Дата: 2014-12-10 16:05:00

Описание:

ПРОТОКОЛ

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-16-882/10.12.2014 г. на Ректора на АМТИИ – Пловдив, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Периодични доставки  франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необходимите документи за качество, произход и акцизни данъчни документи“, обявена с публична покана с уникален код 9036591 в регистъра на обществени поръчки


Документи
07592014101612_Протокол комисия гориво 2014.pdf

<-- Обратно към поръчката